Vizitarea, folosirea, sau comandarea produselor vizualizate pe site-ul www.senerapharma.ro implica acceptarea Conditiilor de utilizare ce vor fi detaliate mai jos. Pentru folosirea in bune conditii a site-ului, se recomanda citirea cu atentie a Termenilor si Conditiilor.

www.senerapharma.ro este administrat de SENERA PHARMA MEDICAL S.A., cu sediul în Bucuresti, Soseaua Ghe. I Sisesti, Nr. 225C, scara 1, parter, apartament 102, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului cu nr J40/1872/2018, CUI RO38833067.

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări ale Termenelor și Condițiilor precum și orice modificări site-ului www.senerapharma.ro  fără o notificare prealabilă. Accesând pagina Termeni și Condiții, puteți citi întotdeauna cea mai recentă versiune a acestor prevederi.

Obligațiile dumneavoastră de înregistrare:

Pentru a putea cumpăra de pe www.senerapharma.ro, trebuie să introduceți datele dumneavoastră pe website-ul nostru.

În utilizarea serviciului, declarați că veți furniza informații reale, corecte, actuale și complete despre dumneavoastră.

În situația în care considerăm că această obligație a fost încălcată, ne rezervăm dreptul de a va bloca accesul la utilizarea serviciului, pe perioadă determinată sau nedeterminată, fără nicio notificare prealabilă.

Preț și modalități de plată:

Prețurile prezentate includ TVA (19%).

Prețul de achiziție prezentat pe factură va fi același cu cel prezentat pe site la momentul achiziției.

Plata produselor se efectuează prin credit/debit card la plasarea comenzii online.

Informații privitoare la livrare:

Termenul de livrare este de maxim 1 zile lucrătoare, socotit de la data preluării comenzii dumneavoastră. Acest termen poate fi modificat din motive independente de voința noastră.

Produsele se livrează în limita stocului disponibil. În cazul în care unul sau mai multe dintre produsele comandate nu se mai află pe stoc veți fi înștiințat în acest sens. În unele cazuri, produsul comandat poate fi înlocuit cu unul asemănător dacă dumneavoastră doriți și sunteți de acord cu acest lucru.

Drepturile de autor (Copyright)

Întregul conținut al site-ului www.senerapharma.ro, incluzând, texte, imagini, grafice, elemente de grafică web, scripturi și orice alte date, este proprietatea SENERA PHARMA MEDICAL S.A. sau a furnizorilor săi și este protejat conform Legii drepturilor de autor și legilor privind dreptul de proprietate intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul scris a oricăror elemente de pe site-ul www.senerapharma.ro, sau a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare. Pentru a reclama drepturile de proprietate intelectuală puteți folosi adresa de mail office@senerapharma.ro.

Politica de confidențialitate

Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimțământul dumneavoastră în caz de litigii/dispute privind fraudele la plată către următorii destinatari: băncile sau furnizorii de servicii de plată implicate în plățile online, Organismele Internaționale de Carduri și Furnizori de servicii/produse, respectiv conform Legii, către instituțiile abilitate.

În conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/200, clienții nostrii au următoarele drepturi:

1)  Dreptul la informare (art. 12)

2)  Dreptul la acces la date (art. 13) – dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de operatorul de date.

3)  Dreptul la intervenție (art. 14) – dreptul de a solicita operatorului de date, printr-o cerere scrisă și în mod gratuit, urmatoarele:

  1. a) rectificarea, actualizarea, blocarea sauștergerea datelor incomplete, inexacte sau prelucrărilor nelegale;
  2. b) transformarea datelor personale nelegale în date anonime;
  3. c) notificarea terților cu privire la operațiunile prevăzute la lit. a) si b).

4)  Dreptul la opoziție (art. 15) – dreptul de a se opune, în mod gratuit și printr-o cerere scrisă, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări.

5)  Dreptul de a se adresa justiției (art. 18) – dreptul de a se adresa justiției pentru apararea drepturilor garantate de lege și care au fost încălcate.

6)  Dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere (art. 25).

Responsabilități privind produsele

SENERA PHARMA MEDICAL S.A. nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi făcută responsabilă pentru orice pagube apărute prin folosirea produselor achiziționate prin intermediul acestui site, în alte scopuri decât cele menționate de producător. Returnarea produselor se poate efectua în conformitate cu dispozițiile OG 130/2000, iar pentru mai multe detalii vă rugăm să vizitați secțiunea “Schimb/Returnare produs“.

Limitări privind utilizarea anumitor tehnici de comunicație la distanță

Art. 1. – Următoarele tehnici de comunicație la distanță necesită acordul prealabil al consumatorului:
a) sistem automatizat de apel fără intervenție umană (automat de apel);
b) telecopiator (fax)
c) adresă de poșta electronică (e-mail)

Art. 2. – Utilizarea altor tehnici de comunicație individuală la distanță în afara celor prevăzute la art. 1, nu este permisă dacă există un refuz manifestat de consumator.

Lista cuprinzând tehnicile de comunicație la distanță
a) imprimat neadresat;
b) imprimat adresat;
c) scrisoare tipizată;
d) publicitate tiparită cu bon de comandă;
e) catalog;
f) telefon cu intervenție umană;
g) telefon fără intervenție umană (automat de apel, audiotext);
h) radio;
i) videofon (telefon cu imagine);
j) videotext (microordinator, ecran Tv cu tastatură sau ecran tactil);
k) poșta electronică (e-mail);
l) telecopiator (fax);
m) televiziune (teleshopping).

Litigii

Prin folosirea, vizualizarea sau cumpărarea produselor de pe acest site, utilizatorul a luat la cunoștință asupra faptului că legile române vor guverna Termenii și Condițiile de mai sus și orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizator și SENERA PHARMA MEDICAL S.A. În cazul unor eventuale conflicte între SENERA PHARMA MEDICAL S.A. și clienții săi, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă în minim 30 de zile lucrătoare.

Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat în instanță competentă în conformitate cu legile române în vigoare, de la sediul social al SENERA PHARMA MEDICAL S.A..

Diverse

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi gasită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odată cu lansarea comenzii, clientul acceptă fără obiecțiuni Condițiile și termenii de utilizare, valoarea acestora fiind aceeași cu un contract valabil încheiat.

Fiind de acord cu acești Termeni și Condiții clientul își asumă în totalitate drepturile și obligațiile ce decurg din cumpărarea din magazinul virtual www.senerapharma.ro.

 

Main Menu